Advokater

Kontakt CIS Gruppen fortroligt i dag

Tlf. +45 7070 7864 eller cis@cisgruppen.dk

Hertil kan du benytte sikker kontaktformular

80% af vores sager er erhvervssager. Vi oplever et stigende antal klienter blive henvist fra advokater med henblik på, at klienten selv via privat efterforskning sikrer sig beviser indenfor:

Generel efterforskning
Efterforskning, overvågning og skygning

Ansættelsesret
Kunde- og konkurrenceklausuler
Uberettiget sygefravær
Illoyale medarbejdere og forretningspartnere
Pre-employment checks

Forsikringsret
Sager for forsikrings- og pensionsselskaber

Insolvensret
Konkursboer og kreditorly
Bortgemte værdier
Bortløbne skyldnere

Immaterielret
Piratkopiering
Ophavsrettigheder

Generel erhvervsret
Due diligence

Lejeret
Uberettiget fremleje af boliger

Strafferet
Svind i virksomheder
Bedrageri
Tyveri

Globalt
I kraft af vores stærke internationale netværk, har vi en udvidet mulighed for at løse sager i udlandet. Vi arbejder tæt sammen med en gruppe af internationale efterforskere, hvilket giver os mulighed for at efterforske i flere lande sideløbende. Som en del af dette arbejde har vi løst sager i bl.a. USA, Canada, Hong Kong og Kina.