dinsag

Som klient har du fuld bestemmelse over efterforskningen. Det er dig, der bestemmer, hvad der skal sættes i værk i tæt samspil med vores rådgivning.

På baggrund af den pågældende sag udarbejder vi et forslag til strategi og metode, som vi drøfter nærmere. Vi spørger ind til facts for at vurdere, hvilke informationer, der er tilgængelige, og hvilke informationer og beviser, vi får brug for. Herefter udarbejder vi et estimeret budget til godkendelse, inden sagen bliver aktiv. Mens sagen efterforskes, giver vi løbende tilbagemeldinger om forløbet og afstemmer de forskellige tiltag med dig. Afslutningsvis udarbejder vi en skriftlig rapport på baggrund af sagen.

Alle sager og forespørgsler er underlagt fuld diskretion. Til et møde vil det være muligt at få referencer på vores tidligere arbejde.

Det er vores ambition, at alle, som er i kontakt med os, føler sig velkomne og trygge i en professionel ramme med kompetente efterforskere.