privatdetektiv danmark
Kontakt CIS Gruppen fortroligt i dag
Hertil kan du benytte sikker kontaktformular

Du kan kontakte os på telefon i dagstimerne. Uden for dette tidsrum er det muligt at lægge besked eller sende e-mail.

Mens sagen efterforskes, er det muligt at kontakte os døgnet rundt.

CIS Gruppen

Hovedkontor København
Vandtårnsvej 77
2860 Søborg

Tlf:          +45 70 70 78 64
Fax:        +45 70 14 17 89
E-mail:  cis@cisgruppen.dk

Århus og Billund
(operative kontorer i Jylland)

Find os på LinkedIn