lovgivning

Lovgivningen som dækker privatdetektiver og privat efterforskning er kompliceret men findes primært i:

  • Persondataloven
  • Straffeloven
  • Retsplejeloven
  • Lov om finansiel virksomhed

Vores virke befinder sig i et krydsfelt mellem disse lovområder, og viden om retspraksis og kendskab til de domme, som har været afsagt bl.a. i Højesteret er afgørende i valg af metode i den pågældende sag. Vores klienter har mulighed for at spørge nærmere ind til disse forhold.