privatdetektiv metoder udstyr

Metoder

Vi benytter et komplet sæt af metoder inden for efterforskning:

Traditionel efterforskning baseret på interviews af relevante parter i sagen, systematisk tilvejebringelse af skriftlige beviser og dokumentation, vidneudsagn, research og søgninger i diverse offentlige arkiver m.v.

Overvågning med iagttagelse og skygning af personer over et tidsrum, hvor vi dokumenterer aktiviteter og færden i form af foto- og videosekvenser.

Agentvirksomhed, hvor vi træder under dække og spiller en aktiv rolle ved at lægge op til, at den mistænkte afslører sig selv. Typiske sager kan være konkurrenceklausulsager eller kopivareefterforskning. Dokumentation tilvejebringes med forskellige former for skjult udstyr.

Valget af metode og strategi afhænger af den pågældende sag, og undertiden kan det være en fordel at kombinere forskellige tilgange.

Udstyr

CIS Gruppen råder over forskellige former for fotografisk og elektronisk udstyr, samt sporingsudstyr, som vi anvender ved sager, der kræver overvågning eller agentvirksomhed. Anvendelsen af dette udstyr kræver en særlig viden om lovgivningen og kan i visse sager være den eneste mulighed for at tilvejebringe uomtvistelige beviser.

 

Gå til lovgivning