mission_vision

Mission

”Vi vil frigive og sikre vores klienters ressourcer igennem højt kvalificeret efterforskning.”

Vision

”Vi eksisterer for at højne kvaliteten og fagligheden af privat  efterforskning og dermed øge legitimiteten og udbredelsen af branchen i Danmark.”

Værdier

Professionalisme. I den måde vi arbejder på, er vi kompetente, respektfulde og pålidelige. Vi sætter en ære i at yde vores bedste for at løse den enkelte sag og give den bedste vejledning til vores klient. Vi er uddannet og trænet med både teoretiske og praktiske færdigheder, ligesom vi løbende tilegner os ny viden, så vi holder os på forkant med udviklingen.

Tillid. Det er en forudsætning for den måde vi agerer på – både internt i vores team og i forhold til vores klienter. I efterforskningen af en sag, kan det undertiden være nødvendigt at optræde under andet navn og med skjulte intentioner for at få svindel eller kontraktbrud bevist. Det vil altid ske til gældende lovgivning på området.

Retskaffenhed. I vores virke søger vi at sikre, at aftaler mellem mennesker og virksomheder overholdes, og at love og regler følges. Vi tilstræber at være objektive i vores efterforskning af en sag. Vi skal opklare, hvordan det forholder sig, så tæt på virkeligheden som det er muligt, og i henhold til gældende lovgivning.

Teamwork. Vi er et stærkt team, og vores forskellige profiler gør os stærkere sammen. Vi ved, at god efterforskning kræver flere personer med supplerende kompetencer, og at ingen er så god som os alle på en gang.