Hvad er en detektiv?

Vi afdækker faktuelle omstændigheder og giver vished med beviser.