priser
Kontakt CIS Gruppen fortroligt i dag

Tlf. +45 7070 7864 eller cis@cisgruppen.dk

Hertil kan du benytte sikker kontaktformular

Det er vanskeligt at sætte en pris på en sag, før vi kender til detaljerne. Kontakt os for at få et estimeret budget. Som en service tilbyder vi denne rådgivning uden særskilt honorar.

Mens sagen efterforskes, udarbejder vi sideløbende med rapporten et detaljeret sagsregnskab med dokumentation for udgifter og timeforbrug inden for det aftalte budget. Herigennem arbejder vi målrettet på at give:

  • Kvalificeret rådgivning og efterforskning pr. krone
  • En klar oplevelse af at have kontrol med omkostningsniveauet
  • En forståelse for hvilket arbejde, der er udført, når sagen afsluttes